Pomagaj osobom potrzebującym i bezdomnym!

Policjanci apelują, by nikt nie był obojętny na pomoc drugiemu człowiekowi. Zainteresowanie może przyczynić się do tego, że uratujemy komuś zdrowie, a nawet życie.