Polskie firmy mają problemy z płatnościami

Według danych Krajowego Rejestru Długów aż 264,6 tys. przedsiębiorców ma dziewięć miliardów złotych przeterminowanych zobowiązań finansowych.