Policja ostrzega przed fałszywymi e-mailami o aktualizacji poczty

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP przestrzega przed fałszywymi e-mailami wysyłanymi w celu rzekomego zaktualizowania konta poczty elektronicznej.