Pierwsze miesiące 2023 roku przyniosły falę upadłości

Według danych Krajowego Rejestru Długów bankruci zostawili po sobie 159,7 mln zł niezapłaconych należności.