Min. Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami ws. zwrotu podatku

Resort finansów przestrzega, że w ostatnich dniach poprzez pocztę elektroniczną wysyłane są nieprawdziwe wiadomości dotyczące rzekomego zwrotu podatku.