MC: Nie wszystkim musimy dzielić się w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji przestrzega, by nie dzielić się wszystkim w sieci i nie udostępniać nadmiaru prywatnych informacji bądź zdjęć, gdyż może to obrócić się przeciwko nam.