KRD podaje, że długi Polaków są większe niż zarobki

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w marcu 6 665 zł brutto. KRD wskazuje, że średnie zadłużenie, przypadające na konsumenta, to 18 651 złotych.