Dbajmy o bezpieczeństwo, nośmy odblaski

Piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Często dzieje się tak ze względu na słabą widoczność.