4 edycja akcji „Świeć przykładem”

Zainaugurowano 4. odsłonę akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Świeć przykładem”. Wydarzenie skierowane jest do pieszych i ma na celu szczególnie ich bezpieczeństwo.